Saturday, July 28, 2012

Masa lalu vs masa hadapan

"Wahai masa lalu yang sudah berlalu dan selesai, tenggelamlah seperti mataharimu. Aku tidak akan menangisi kepergianmu dan kamu tidak akan melihatku termenung sebentar pun untuk mengingatimu. Kamu sudah meningalkan kami semua,pergilah dan jangan kembali lagi"

"Wahai masa depan, engkau masih dalam keghaiban. Maka aku tidak akan bermain dengan khayalan dan memperjudikan nasib hanya kerana satu agakan. Aku juga tidak bakal memburu sesuatu yang belum tentu ada, sebab esok hari mungkin tidak ada sesuatu,esok hari adalah sesuatu yang belum diciptakan dan tidak ada satu pun darinya yang dapat disebutkan"


No comments: